Våra tjänster

För att veta hur det ska se ut imorgon behöver man veta hur det ser ut idag.

Vi har över 20 års erfarenhet av lösningar inom olika branscher vilket är en tillgång i att analysera och förstå de behov som finns. Ninorden går igenom era befintliga avtal och lösningar samt inventerar era behov. Informationen sammanställs i en kravspecifikation.

 

 

 

Optimering av tjänster & kostnader.

Med kravspecifikationen som grund upphandlar vi den mest optimala lösningen för er verksamhet. Optimeringen gäller såväl lösningens tjänster som dess kostnader. Vi är med hela vägen fram till ett färdigt avtal.

 

Att implementera en ny lösning är ett projekt i sig.

Implementationen av din nya lösning kräver i många fall en projektledare som kan bevaka processen. Leveranstider,
uppsägningar, driftstarter, utrustning, installation och utbildning… Vi kan vara den som ansvarar för projektet eller vara ett kompetensstöd för projektgruppen.

 

Din tid är dyrbar. Låt den användas till det du är bra på så gör vi det vi är bra på.

När en affär är genomförd bevakar Ninorden era avtal, följer upp ingågna avtal, initierar omförhandlingar samt administrerar abonnemang och beställningar. Ninorden är er rådgivare och finns tillgänglig för konsultationer. Vi erbjuder även utökade supportfunktioner.

En kontaktyta för all support.

Vi hanterar support för de lösningar som Ninorden levererat och är first line för användarfrågor, ändringar och felanmälningar. Hos oss finns det alltid någon som svarar om du behöver hjälp. Vi hanterar allt från enklare frågeställningar och beställningar till mer komplex rådgivning på ditt problem.

För att kunna beställa arbeten från Ninordens support måste du vara kund hos Ninorden och ha ett gällande supportavtal.